Choď na obsah Choď na menu
 


Plášťovce-história

 Plášťovce

     Severne od Šiah, v strede historickej Hontianskej župy, vo východnej časti dnešného Levického okresu, v údolí pri sútoku potokov Krupinica a Litava, sa nachádzajú Plášťovce.

     Prvé osídlenie dokazujú nálezy z doby bronzovej. Na území dnešných Plášťoviec sa našli zvyšky keramiky, krčahy zdobené rytými vzormi.
 
     Názov obce v podobe PLAST sa prvýkrát objavuje v listine z r.1156, v ktorej ostrihomský arcibiskup Martirius potvrdzuje pre ostrihomskú kapitulu omše a základy oltárov.
 
     10. augusta 1552 sa tu odohrala bitka medzi tureckým a cisárskym vojskom. Bitka sa skončila na druhý deň porážkou cisárskych vojsk: padlo niekoľko tisíc vojakov, medzi nimi aj vácsky biskup Ágoston Sbardelatti (Dudics). Bitky sa zúčastnil aj György Thury, ktorý sa neskôr preslávil ako známy proti turecký bojovník. O priebehu bitky okrem historickej literatúry sa píše aj v románe Sebestyén Tinódi Lantosa pod názvom Ördög Mátyás veszödelme. Na mieste bitky je postavená tzv. Turecká kaplnka.
 
    Na začiatku 18. storočia v blízkosti kostola si generál Ferenc Palásthy postavil svoj poschodový kaštieľ, v ktorom sa v tej dobe konalo aj župné zhromaždenie. Dnes je v kaštieli cirkevná základná škola Pála Palásthyho.
 
    Výstavba 42 m vysokého kostola bola financovaná biskupom Pálom Palásthym v  r.1898.