Choď na obsah Choď na menu
 


Cieľom združenia Permeo je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej a celoštátnej úrovni v oblasti vzdelávania, športu, životného prostredia a kultúrno – spoločenskej činnosti pre deti a mládež, dospelých a seniorov, a to:
a) podpora rozvoja mládeže,
b) ochrana zdravia a presadzovanie aktívneho spôsobu života, najmä športu,
c) podpora sociálno - ekonomického rozvoja regiónov,
d) organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, prístupných širokej verejnosti,
e) organizovanie voľného času detí, mládeže, dospelých a dôchodcov,
f) organizovanie táborov, festivalov, prednášok, besied a konferencií pre deti, mládež, dospelých a dôchodcov,
g) podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce,
h) aktívne sa zapájať do aktivít smerujúcich k ochrane životného prostredia, ako aj organizovať a realizovať projekty na správnu výchovu k ochrane životného prostredia,
i) vyvíjať činnosť smerujúcu k záchrane budov s kultúrno - historickou minulosťou, vyhľadávanie finančných zdrojov na rekonštrukciu týchto objektov a ich využitie za účelom kultúrno – spoločenským a športovým,
j) vyvíjať činnosť smerujúcu k zachovaniu kultúrno - historickej minulosti regiónov, vyhľadávanie finančných zdrojov na dosiahnutie týchto cieľ,
k) spracovanie projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na realizáciu cieľov občianskeho združenia,
l) zabezpečovanie činnosti a organizovanie podujatí smerujúcich k sebarealizácii občanov všetkých vekových kategórií na miestnej a regionálnej úrovni.

 

Fotoalbum

Juniáles v hrade Čabraď

Dátum: 5. 6. 2017
Fotografií: 10
Zložiek: 0

Park 1552

Dátum: 20. 7. 2017
Fotografií: 20
Zložiek: 3

PLAST-1156

Dátum: 12. 10. 2016
Fotografií: 2
Zložiek: 0

Plášťovce-pamätihodnosti

Dátum: 12. 10. 2016
Fotografií: 12
Zložiek: 5

Stretnutie so skôr narodenými

Dátum: 12. 12. 2016
Fotografií: 23
Zložiek: 0
 

Fotografie